Tere tulemast
kauplema!

Müügikohtade eelbroneerimine on lõppenud!

Kauplema on võimalik tulla ka eelbroneeringuta alale Veski ja Kreutzwaldi tänaval (vt laadaplaani). Kauplemiskohtade jagunemine nendes piirkondades toimub elavas järjekorras.

 

Kinnistute sissesõiduteed peavad jääma vabaks, nende ette müügikohtade tekitamine on keelatud. 

Hauka laada plaan 2022

MÜÜGIKOHA HIND

KOHATASUD kauplemiseks mõlemal laadapäeval L kl 9-17 P 9-15

  • Tavakoht: 4 m laiust 3 m sügavust (4x3 m) 80.- € + km.

  • Kitsam koht: 4m laiust 2 m sügavust (4x2 m) 60.- € + km (mõned üksikud kohad).

  • Erakonna koht: 4 m laiust 3 m sügavust (4x3 m) 320.- € + km.

  • Toitlustamine söögiplatsil (minimaalselt 6x6 m) 300.- € + km. Lisameeter 50.-€ + km

  • Suurkliendi koht laada keskuses (kuni 10x3 m, sisaldab ka õhtumüügi luba) 450.- €.+ km - saadaval veel üksikud vabad kohad!

 

  • Koht eelbroneeringuta müügialal üheks päevaks 10.- €/meeter (koos km-ga).

  • Laada territooriumil müük ilma kauplemiskohata – hind kokkuleppel.

  • Laste atraktsioonid ja kauplejad, kes vajavad suuremat kauplemispinda – hind kokkuleppel.

  • Õhtumüük (müük laada-alal väljaspool laada toimumisaega reedel 12.08 ja laupäeval 13.08 kuni kl 22.00) 75.-€ + KM.

 

Elektri hind:

220v 1 x 10A (ühefaasiline), 30.- € + km

220v 1 x 16A (ühefaasiline), 35.- € + km

220v 3 x 16A (kolmefaasiline), 105.- € + km

 

NB! Kõik elektrikilbid ja pistikupesad on varustatud rikkevoolukaitsmega. Iga laadal osaleja vastutab ise oma elektriseadmete toimimise eest.

 

KAUPLEMISE REEGLID JA TINGIMUSED

1. Hea laadamaine säilimiseks on korraldajal õigus piirata kaupleja müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müümine, lähtudes ka varasemast laadakogemusest kauplejaga.

2. Pärast taotluse täitmist vaadatakse see läbi hiljemalt kahe nädala jooksul ning paigutatakse laada-alale vastavalt kaubagrupile. Kui olete Hauka Laadal varem osalenud, proovime teile võimalusel pakkuda varasemat asukohta. Vastus taotluse aktsepteerimisest saadetakse koos kohamaksu arvega ankeedis märgitud e-maili aadressile hiljemalt kahe nädala jooksul. Ühele taotlejale broneeritakse kuni 4 müügikohta.

 

3. Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mittetasumisel kaotab broneering kehtivuse.

 

4. Kohamaksu broneeringu tühistamisel ei tagastata.

 

5. Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on tasutud kohamaksu arve.

 

6. Laadaplatsile pääseb autoga kohatasu arve esitamisel järgmistel aegadel:

reedel 12.08 kell 16:00-22:00

laupäeval 13.08 ja pühapäeval 14.08 kl 06.00-08.00.

Pärast seda suletakse sissepääsud ja keegi laada-alale autoga ei pääse.

7. Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

8. Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtioleku ajal ja müüma vaid kauplemise taotluses märgitud kaupu. Taotluses märkimata kaubagruppide müük on keelatud. 

 

9. Laada-ala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

 

10. Laada korraldaja organiseeritud patrullid valvavad laada-ala üldist korda, iga kaupleja vastutab oma vara turvalisuse eest ise.