top of page

Tere tulemast
kauplema!

Müügikohtade broneerimine algab 1. juunil! 

Selleks tuleb täita ankeet, mille leiate alates nimetatud kuupäevast meie kodulehelt ja Facebookist.

Hauka Laada plaan 2023.jpg

KAUPLEMISE REEGLID JA TINGIMUSED

1. Hea laadamaine säilimiseks on korraldajal õigus piirata kaupleja müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müümine, lähtudes ka varasemast laadakogemusest kauplejaga.

2. Pärast taotluse täitmist vaadatakse see läbi hiljemalt kahe nädala jooksul ning paigutatakse laada-alale vastavalt kaubagrupile. Vastus taotluse aktsepteerimisest saadetakse koos kohamaksu arvega ankeedis märgitud e-maili aadressile samuti hiljemalt kahe nädala jooksul. Ühele taotlejale broneeritakse kuni 4 müügikohta.

 

3. Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mittetasumisel kaotab broneering kehtivuse.

 

4. Kohamaksu broneeringu tühistamisel ei tagastata.

 

5. Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on tasutud kohamaksu arve.

6. Kauplemiskohta võib kasutada vaid ettevõte, kellele see on registreeritud. Kauplemiskoha edasimüümine kolmandatele isikutele on keelatud. 

 

7. Laadaplatsile pääseb autoga kohatasu arve esitamisel järgmistel aegadel:

reedel 11.08 kell 16:00-22:00

laupäeval 12.08 ja pühapäeval 13.08 kl 06.00-08.00.

Pärast seda suletakse sissepääsud ja keegi laada-alale autoga ei pääse.

8. Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

9. Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtioleku ajal ja müüma vaid kauplemise taotluses märgitud kaupu. Taotluses märkimata kaubagruppide müük on keelatud. 

 

10. Laada-ala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

 

11. Laada korraldaja organiseeritud patrullid valvavad laada-ala üldist korda, iga kaupleja vastutab oma vara turvalisuse eest ise.

 

bottom of page