top of page

tere tulemast
kauplema!

Hauka Laadal on võimalik kaubelda kahel erineval alal:

  1. broneeritaval alal (registreerimine on lõppenud)

  2. eelbroneeringuta alal 

EELBRONEERINGUTA alal toimub müügikohtade jagunemine kohapeal, elavas järjekorras. Müügikohtade arv on piiratud!

Kaupleja võib sel alal ise valida vaba koha tänaval ja oma müügikoha üles panna. Hoovidesse sissesõidud peavad jääma elanikele vabaks!

Eelbroneeringuta müügialad asuvad Kreutzwaldi tänaval (Kooli tee ja Põik tänava vaheline lõik), ning Veski tänaval (Tamme ja Metsa põik tänava vaheline lõik). Vaata ka laada põhiplaani.

Sel alal on müügikoha hind 1 päev 10.-€/m (sisaldab km).
 

NB! Müügikoha eelmärgistamine (lintide jms) eelbroneeringuta alal ei taga müügikohta! Laada korraldaja paigutab  alates 11. augusti kl 18.00-st kauplejad vabadele kohtadele, vaatamata lintidele ja muudele märgistustele.

Laada-alale pääseb autoga järgmistel aegadel:

reedel 11.08 kell 16:00-22:00

laupäeval 12.08 ja pühapäeval 13.08 kl 06.00-08.00.

Pärast seda suletakse sissepääsud ja keegi laada-alale autoga ei pääse.

Hauka_laada_plaan_2023 copy.jpg

kauplemise reeglid ja tingimused

1. Hea laadamaine säilimiseks on korraldajal õigus piirata kaupleja müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müümine, lähtudes ka varasemast laadakogemusest kauplejaga.

2. Pärast müügikoha taotluse täitmist vaadatakse see läbi hiljemalt kahe nädala jooksul, ning paigutatakse laada-alale vastavalt kaubagrupile. Vastus taotluse aktsepteerimisest saadetakse koos kohamaksu arvega ankeedis märgitud e-maili aadressile samuti hiljemalt kahe nädala jooksul. Ühele taotlejale broneeritakse kuni 4 müügikohta.

 

3. Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mittetasumisel kaotab broneering kehtivuse.

 

4. Kohamaksu broneeringu tühistamisel ei tagastata.

 

5. Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on tasutud kohamaksu arve.

6. Kauplemiskohta võib kasutada vaid ettevõte, kellele see on registreeritud. Kauplemiskoha edasimüümine on keelatud. 

7. Müügikoha asukoha muutmine laada ajal ilma laadakorraldaja loata on keelatud. 

 

8. Laada-alale pääseb autoga kohatasu arve esitamisel järgmistel aegadel:

reedel 11.08 kell 16:00-22:00

laupäeval 12.08 ja pühapäeval 13.08 kl 06.00-08.00.

Pärast seda suletakse sissepääsud ja keegi laada-alale autoga ei pääse.

9. Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

10. Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtioleku ajal (L 12.08 kl 9.00-17.00 ja P 13.08 kl 9.00-15.00), ja müüma vaid kauplemise taotluses märgitud kaupu. Taotluses märkimata kaubagruppide müük on keelatud. 

 

11. Laada-ala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

 

12. Laada korraldaja organiseeritud patrullid valvavad laada-ala üldist korda, iga kaupleja vastutab oma vara turvalisuse eest ise.

bottom of page