Tere tulemast
kauplema!

Müügikohtade broneerimine algab 1. juunil! 

Selleks tuleb täita ankeet, mille leiate alates nimetatud kuupäevast meie kodulehelt ja Facebookist.

Hauka laada plaan 2022

KAUPLEMISE REEGLID JA TINGIMUSED

1. Hea laadamaine säilimiseks on korraldajal õigus piirata kaupleja müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müümine, lähtudes ka varasemast laadakogemusest kauplejaga.

2. Pärast taotluse täitmist vaadatakse see läbi hiljemalt kahe nädala jooksul ning paigutatakse laada-alale vastavalt kaubagrupile. Kui olete Hauka Laadal varem osalenud, proovime teile võimalusel pakkuda varasemat asukohta. Vastus taotluse aktsepteerimisest saadetakse koos kohamaksu arvega ankeedis märgitud e-maili aadressile hiljemalt kahe nädala jooksul. Ühele taotlejale broneeritakse kuni 4 müügikohta.

 

3. Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mittetasumisel kaotab broneering kehtivuse.

 

4. Kohamaksu broneeringu tühistamisel ei tagastata.

 

5. Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on tasutud kohamaksu arve.

 

6. Laadaplatsile pääseb autoga kohatasu arve esitamisel järgmistel aegadel:

reedel 12.08 kell 16:00-22:00

laupäeval 13.08 ja pühapäeval 14.08 kl 06.00-08.00.

Pärast seda suletakse sissepääsud ja keegi laada-alale autoga ei pääse.

7. Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

8. Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtioleku ajal ja müüma vaid kauplemise taotluses märgitud kaupu. Taotluses märkimata kaubagruppide müük on keelatud. 

 

9. Laada-ala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

 

10. Laada korraldaja organiseeritud patrullid valvavad laada-ala üldist korda, iga kaupleja vastutab oma vara turvalisuse eest ise.